Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracowników jest warunkiem koniecznym do kolejnych działań. Na nic bowiem poprawa wyników i wydajności jeżeli pracownicy nie są bezpieczni.
Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa jest jego mierzenie i komunikowanie np poprzez nasze tablice magnetyczne.

Raporty KPI Lean

Raporty KPI Lean

Mierzenie wyników i ich komunikacja jest jedną z podstaw zarządzania w przedsiębiorstwie.
Dzięki naszym tablicom magnetycznym można w łatwy sposób zwizualizować KPI i inne dane w raportach.

Tabela

Tabela

Tablica Magnetyczna z nadrukowaną tabelą którą można wypełniać dowolnymi danymi.

Kalendarze i plannery

Kalendarze i plannery

Wykorzystanie tablic magnetycznych do planowania zadań i ich umiejscowienia w czasie jest bardzo częstym ich zastosowaniem.