Czerwone etykiety (10szt)

Czerwone etykiety (10szt)

Są narzędziem pierwszego kroku 5S - selekcji. Służą do oznaczania wszystkich przedmiotów, które mogą okazać się zbędne na stanowisku pracy. Oznaczone czerwoną etykietą rzeczy trafiają do wcześniej oznaczonego miejsca - strefy czerwonych etykiet, a następnie podejmowana jest decyzja o ich usunięciu lub przeniesieniu tam, gdzie będą potrzebne.

Strefa czerwonych etykiet

Strefa czerwonych etykiet

Jest miejscem, gdzie przenoszone są oznaczone czerwoną etykietą przedmioty. W ustalonym czasie podejmowana jest decyzja o tym, co się z nimi stanie - zostają wyrzucone lub przeniesione w bardziej odpowiednie miejsce.