MAGAZYN

Wymiary: 172cm x 58cm

logo
3) szerokość:
Wysokość logo i nazwy strefy:
zone
Nazwa strefy:
Wysokość tekstu nazwy strefy:
Kolor tła:

upper tools
Ilość akcesoriów:


Położenie:

lower tools
Ilość akcesoriów:


Położenie:

stick tools
Ilość akcesoriów:


Długość kija: