Kompletna tablica kanban (8*68 kieszonek)

Kompletna tablica kanban (8*68 kieszonek)

Narzędzie 5S stosowane w celu zarządzania procesami lub projektami w organizacji. Na tablicy Kanban umieszczane są poszczególne etapy procesu oraz zadania do wykonania przedstawione za pomocą kolorowych kart. Celem tablicy jest usprawnienie pracy poprzez poprzez eliminację tych czynności, które są zbędne oraz wymuszanie zakończenia jednego zadania przed rozpoczęciem kolejnego.